Nasz Region

HISTORIA STRAŻY GRANICZNEJ W IPA

Początki polskich formacji granicznych sięgają listopada 1918 r., kiedy po 123 latach niewoli powstało niepodległe państwo polskie. Na ostateczne ukształtowanie i uznanie granic przez europejskie mocarstwa musiało ono czekać jeszcze pięć lat. Ale od pierwszych dni na codziennie poszerzanych rubieżach stawali żołnierze i funkcjonariusze strzegący granicy państwa.

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przyniósł zasadnicze zmiany polityczno-społeczne w Polsce oraz Europie środkowo-Wschodniej. W ich wyniku nastąpiło rozwiązanie Układu Warszawskiego. Zakończyła się zimna wojna. Polska stała się suwerennym, niepodległym i demokratycznym państwem. Nie zmienił się obszar i granice naszego kraju.

Dziś Polska jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i dąży do członkostwa w Unii Europejskiej. Pragnie utrzymywać przyjazne stosunki ze wszystkimi sąsiadami. Po transformacji, która dokonała się w Europie środkowo-Wschodniej graniczymy z siedmioma państwami. Polska ze wszystkimi sąsiadami ma prawnie uregulowany, bezsporny przebieg granic, a polityka państwa ukierunkowana jest na wprowadzenie jak największych ułatwień swobodnego poruszania się i wymiany handlowej.

Jednocześnie zmierzamy do maksymalnego zabezpieczenia granicy przed przestępczością, która stała się w ostatnich latach domeną zorganizowanych grup międzynarodowych. Zadania te powierzono nowej, policyjnej formacji - Straży Granicznej powołanej Ustawą z 12.10. 1990 r.

Podczas spotkania Zarządu IPA Polska w Mysłowicach w dniach 14-16 marca 2003 roku Straż Graniczna została zaproszona do struktur Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcji Polskiej

12 marzec 2004 – powstanie pierwszego Regionu IPA opartego w pełni na funkcjonariuszach Straży Granicznej

miejsce powstania regionu więcej zdjęć w galerii

 

REGION IPA CIESZYN II

 

GENEZA POWSTANIA PRZEJŚCIA W CIESZYNIE

Ustanowienie uchwałą Rady Ambasadorów granicy między Polską a Czechosłowacją na rzece Olzie spowodowało podział Cieszyna i utworzenie w dniu 29 lipca 1920 r. przejścia granicznego na Moście Głównym. Odprawa paszportowa i celna dokonywana była na posterunkach granicznych, znajdujących się po obu stronach mostu.

Działania wojenne w początkowym okresie kampanii wrześniowej 1939 r. zniszczyły mosty na Olzie. Wraz z wyzwoleniem Cieszyna spod okupacji hitlerowskiej w dniu 3 maja 1945 r. rozpoczyna się ochrona granicy na Olzie. Ruch graniczny odbywał się przez prowizoryczne kładki w miejscu Mostu Głównego. Później ruch odbywał się przez Most Saperski oraz koleją.

W dniu 15 czerwca 1945 r. 4. Brygada Pancerna zajęła koszary w Cieszynie i przystąpiła do ochrony granicy państwowej na Olzie oraz zajęła się również kontrolą ruchu granicznego na Moście Głównym. W początkowym okresie przejście graniczne na Moście Głównym podlegało dowódcy Strażnicy w Cieszynie. W 1963 roku utworzono Graniczną Placówkę Kontrolną w Cieszynie i po odbudowie oddano do użytku most, nazwany Mostem Wolności.

W związku z narastającym ruchem turystycznym postanowiono wybudować nowe przejście graniczne i obwodnicę miasta. Budowę nowego przejścia granicznego zlokalizowano w Cieszynie-Boguszowicach. Do budowy przystąpiono w dniu 4 czerwca 1987 r. Po zakończeniu budowy w maju 1991 roku, odbyła się uroczystość oddania do użytku drogowego przejścia granicznego oraz inauguracja działania Straży Granicznej.

W 1999 roku pierwsi funkcjonariusze Straży Granicznej złożyli w Śląskiej Grupie Wojewódzkiej akces do International Police Association, jednak dopiero w 2003 roku doszło do finalizacji tych pragnień. W dniu 12 marca 2004 roku podczas zebrania założycielskiego na terenie Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Cieszynie powstał Region IPA Cieszyn II, który skupiał w chwili powstania 45 funkcjonariuszy SG i był 23 Regionem Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA i zarazem pierwszym samodzielnym Regionem IPA w strukturach Straży Granicznej jaki powstał w Polsce.

Obecnie Region Cieszyn II skupia w swoich szeregach 206 członków. Organizujemy szereg imprez dla członków i sympatyków wraz z rodzinami celem integracji jak również wymiany doświadczeń , bierzemy udział w imprezach organizowanych przez sąsiednie zaprzyjaźnione Regiony.

Rosnące zainteresowanie członkostwem spowodowane jest organizacją coraz ciekawszych imprez rodzinnych nie tylko krajowych ale również ciekawych wyjazdów poza granice kraju.

Ponadto przez cały okres istnienia Regionu prowadzi się szereg działań w celu propagowania idei Stowarzyszenia , pozyskiwania sponsorów w celu uzyskania darowizn , współpracy z zaprzyjaźnionymi Regionami , uczestnictwa w szeregu Zarządów ŚGW IPA i innych wydarzeniach sprzyjających rozwojowi naszego Regionu.

PierwszyZarzad

więcej zdjęć w galerii

CIESZYNII-Tapeta

pobierz tapetę na pulpit 1024x768

 

Kalendarz Imprez

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Komunikaty

ipa slaska